top of page

Wspólnicy Kancelarii

Barembruch_WWW_Portrety_BarembruchElzbie

Elżbieta Barembruch

Radca Prawny

Przed złożeniem egzaminu radcowskiego zdała również egzamin sędziowski. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa autorskiego i wydawniczego (Uniwersytet Jagielloński).

Początkowo, kontynuując doświadczenia zdobyte m. in. w Departamencie Prawnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jej doradztwo koncentrowało się wokół obrotu kapitałowego, projektów prywatyzacyjnych i zagadnień korporacyjnych.

​Wraz z dynamicznym rozwojem rynku telekomunikacyjnego Elżbieta zaczęła doradzać przedsiębiorcom działającym w tej branży, biorąc udział w negocjacjach kluczowych dla nich kontraktów, a także doradzając przy wdrażaniu licznych innowacyjnych rozwiązań technicznych i biznesowych. W 20-letniej praktyce doradzała przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w złożonych przedsięwzięciach służących dostosowaniu ich działalności do zmieniających się, krajowych i europejskich regulacji, a także z powodzeniem reprezentowała ich w kluczowych dla branży postępowaniach administracyjnych i sądowych.

​Ze względu na bogatą praktykę związaną z obsługą prawną rynku telekomunikacyjnego Elżbieta jest obecnie cenionym przez klientów ekspertem, posiadającym wszechstronną wiedzę o tym rynku. Doświadczenia procesowe oraz doradcze na rynku regulowanym rozwija także z powodzeniem dla klientów z innych branż, doradzając im w skomplikowanych przedsięwzięciach biznesowych oraz w sporach z konkurentami i regulatorami.

Elżbieta Barembruch
Barembruch_WWW_Portrety_Cholewicka-Sieki

Beata Cholewicka-Siekierzyńska

Adwokat

Do głównych i najczęściej wykorzystywanych kompetencji Beaty należy tworzenie oraz negocjowanie umów, także tych najbardziej skomplikowanych, wymagających przełożenia wiedzy technicznej i złożonych wymagań biznesowych na regulacje kontraktowe.

Niemalże od początku działalności zawodowej świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów funkcjonujących na rynku telekomunikacyjnym, specjalizując się w tworzeniu i negocjowaniu niestandardowych i prekursorskich umów w najważniejszych dla tej branży obszarach.

Ponadto wspiera dużych i średnich przedsiębiorców w negocjacjach projektów informatycznych prowadzonych z największymi partnerami działającymi w tej branży, w zakresie nabywania, wdrażania i utrzymania systemów finansowo-księgowych, HR, pakietów wspierających zarządzanie, modułów handlowych oraz systemów teleinformatycznych.

Bogate doświadczenia Beaty obejmują także udział w projektach prywatyzacyjnych i restrukturyzacjach w branżach: browarniczej, chemicznej i przemysłu metalowego. Beata brała ponadto udział w obsłudze prawnej jednej z największych w Europie sieci handlowych przy wprowadzaniu jej sklepów na polski rynek.

Beata Cholewicka-Siekierzyńska
Barembruch_WWW_Portrety_MiroddiAgnieszka

Agnieszka Miroddi

Radca Prawny

Agnieszka jest absolwentką prawa, stosunków międzynarodowych oraz Kolegium MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Szkołę Prawa Włoskiego przy UW. W 2016 r. została wyróżniona przez ORIP w Warszawie za 3. najlepszy wynik egzaminu zawodowego i aplikacji radcowskiej w okręgu warszawskim. Doradza w języku polskim i włoskim.

​Reprezentuje największych przedsiębiorców z branży telekomunikacyjnej i nowych technologii w sporach sądowych, których wartość często przekracza kilkadziesiąt milionów złotych, w obszarze czynów nieuczciwej konkurencji, ochrony konkurencji oraz w procesach odszkodowawczych, w tym przeciwko Skarbowi Państwa. Uczestniczyła również w precedensowych postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE dotyczących wykładni prawa unijnego w związku ze sporami krajowymi.

Agnieszka doradza również przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności, w szczególności w zakresie prawa konkurencji, przetwarzania danych osobowych, w tym danych biometrycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz praw konsumentów, a także w postępowaniach prowadzonych przez organy administracji publicznej w zakresie przestrzegania przepisów prawa w tych obszarach.

Agnieszka Miroddi
Barembruch_WWW_Portrety_BryndalPawel_01

Paweł Bryndal

Radca Prawny

Oprócz wykonywania zawodu radcy prawnego, Paweł jest także mediatorem w sprawach cywilnych i gospodarczych. Doradza w języku polskim i angielskim.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej wprowadzania na rynek produktów i usług, w szczególności na rynkach regulowanych oraz w negocjowaniu i sporządzaniu kontraktów. Reprezentuje przedsiębiorców, zwłaszcza telekomunikacyjnych, w postępowaniach sądowych, administracyjnych, na forum izb branżowych i wobec organów państwa, jak również Komisji Europejskiej.

Paweł na co dzień zajmuje się także doradzaniem przedsiębiorcom i osobom działającym w sektorze kreatywnym, w szczególności twórcom i przedsiębiorcom prowadzącym działalność w branży muzycznej, filmowej i telewizyjnej, wydawcom książek i prasy, agencjom reklamowym i marketingowym.

Zdobył unikatowe doświadczenia w ramach ponad dziesięcioletniej współpracy z jednym z największych operatorów telefonii komórkowej w Polsce,  a także z dostawcą innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych dla biznesu i państwa oraz z wiodącym na polskim rynku wydawcą książek, czasopism i gier.

Paweł Bryndal
bottom of page